SVOBODA - ELEKTRO

Cejl 76, 602 00 Brno
T.: 777 631 024

e-mail:info@svobodaelektro.cz

Jednotný čas, průmyslové hodiny, školní zvonění, hlavní řídící mateční hodiny, spínací hodiny, digitální hodiny podružné s měřením teploty, digitální hodiny s příjmem DCF a měřením teploty.
Sportovní časomíra, ukazatele skóre, stopky digitální i analogové do tělocvičen i bazénů.
Soumrakové spínače, vyvolávací zařízení VZ2.
Optooddělovače OP6.32UNI, OP6.2/ČEPS,


EDHp Elektronické digitální hodiny podružné řízené sériovým kanálem

EDHpm Elektronické digitální hodiny podružné řízené minutovými impulsy

Elektronické Digitální Hodiny řady EDHp a EDHpm jsou digitální hodiny určené k zobrazení času, data a teploty. Nejsou to samostatně jdoucí hodiny. Ke své činnosti potřebují mateční hodiny, se kterými tvoří systém jednotného času. Jako mateční hodiny lze použít DSH3M, DSH3S nebo DSH3MS.

Při výběru správného typu hodin je nutné si určit základní požadované parametry:
– obal (prostředí)
– typ displeje (okolní světelné podmínky)
– výška číslic (minimální vzdálenost, ze které musí být hodiny čitelné)
– formát zobrazení (čtyřmístné HH:MM / šestimístné HH:MM:SS)
– způsob řízení (sériovým kanálem SK – EDHp / minutovou linkou ML – EDHpm)

EDHp a EDHpm se vyrábí čtyřmístné a šestimístné, s výškou číslic od 57mm do 190mm, jednostranné a dvoustranné. Provedení jednostranné je standardně určeno k pověšení na stěnu. Provedení dvoustranné je standardně se stropním závěsem 40cm. Dodáváme závěsy různých délek a různých typů (pod snížené stropní podhledy, do sádrokartonových podhledů, řetízkové boční, nebo dle požadavků zákazníka). Typ a délku závěsu je vhodné dojednat před objednáním, většina závěsů je zdarma v ceně dvoustranných hodin.Obal – krabička

Pro interiérové použití mají hodiny obal kovový hranatý. Kovová krabička s práškovým nástřikem černou barvou, na přání odstín dle RAL (např. EDHp100/4_Z). Krytí IP20.
Nebo mají oválný plastový kryt (kovová základna s oválným plastovým krytem, barva tmavá do černa, označení písmenem P, např. EDHp100/4P_R). Krytí IP20.
Pro exteriérové použití nebo pro umístění do vlhkých prostor (např. bazénové haly apod.) jsou hodiny dodávány v obalu z eloxovaných profilů ze slitiny hliníku.
Nástřik obalu práškovou metodou, standardně barva černá, na přání dle vzorníku RAL.

Označení hodin do venkovních a vlhkých prostor je s příponou EXT (např. EDHp80b/6_R_EXT). Krytí IP53.

Displeje

Hodiny pro interiérové použití mají displeje LED klasik. Jedná se o supersvítivé LED sedmisegmentovky s výškou číslic 57mm a 100mm s čistou kresbou číslic.
Vysoká svítivost zaručuje dobrou čitelnost. Jsou též dobře čitelné i z boku (velký úhel pohledu).

Barvy displejů LED klasik: R = rudá, Z = zelená, M = modrá.
Výška znaků / čitelnost:
57mm/17÷23m, 100mm/30÷40m. Tyto displeje jsou vhodné jen do interiéru (na sluníčku nejsou dobře čitelné).
Pravidlo pro určení výšky číslovek: výška číslic v cm x 3 až 4 = čitelnost v metrech.Hodiny pro exteriérové použití (a všude tam, kde je velká intenzita okolního světla) mají bodové LED displeje. Jedná se o číslovku poskládanou ze samostatných supersvítivých diod s velkým vyzařovacím úhlem, aby byly údaje čitelné i z větší dálky a z boku. Tyto bodové LED displeje mohou být jednořadé, dvouřadé nebo víceřadé. Jednořadé mají tenkou kresbu, dvou a víceřadé mají silnější kresbu (jsou tlustší). Čísla jsou dobře čitelná i na přímém denním světle. Bodové LED displeje mohou být samozřejmě použity i ve vnitřních prostorách. Velký vyzařovací úhel je velmi důležitý pro snadnou čitelnost ze stran!

Barvy LED displejů: R = rudá, ŽL = žlutá, Z = zelená, M = modrá, B = bílá.
Výška znaků / čitelnost:
80mm/32m, 100mm/40m, 180mm/70m, 190mm/80m. Tyto displeje jsou vhodné všude, kde je vysoká intenzita okolního světla a jsou lépe čitelné z větší vzdálenosti než z blízka.

Pravidlo pro určení výšky číslovek: výška číslic v cm x 3 až 4 = čitelnost v metrech.Způsob řízení a formát zobrazení EDHp

Hodiny EDHp jsou řízené sériovým kanálem SK z matečních hodin DSH3M, DSH3S nebo DSH3MS. Sériový kanál SK je dvoudrátové vedení, do kterého jsou vysílány digitální časové informace. Jednosměrná komunikace z matečních do podružných hodin. Vstupní obvody hodin EDHp jsou galvanicky odděleny od jejich napájení. Paralelní připojení vstupů EDHp na vedení SK. Parametry sériového kanálu SK: 1200Bd, 12V/cca 2÷4mA na jeden vstup EDHp. Při výpadku napájecího napětí hodiny nic nezobrazují. Nemají žádný záložní akumulátor, po obnovení napájení okamžitě (do 1sec.) načtou informaci ze sériového kanálu. Po uvedení do provozu není třeba hodiny dále seřizovat, seřizují se samy. Hodiny mohou zobrazovat čas, datum a teplotu. Lze kdykoliv nastavit, které z těchto údajů se budou zobrazovat.
Teplota může být lokální (čidlo připojené k EDHp) nebo centrální (čte se teplota ze sériového kanálu SK, je-li za matečními hodinami Převodník SK/ČAS/TEPLOTA s teplotním čidlem). Teplotní čidlo je v krabičce na kabelu 3m (max.30m). Měření teploty lze u EDHp kdykoliv doplnit dokoupením teplotního čidla.

Formát zobrazení u EDHp

Čtyřmístné provedení
– čas HH:MM (hodiny : minuty, např. 23:59)
– datum DD.MM. (den. měsíc, např. 15.12.)
– teplota lokální/centrální (celé °C, např. 23°C)

Šestimístné provedení
– čas HH:MM:SS (hodiny : minuty : sekundy, např. 23:59:36)
– datum DD.MM.RR (den. měsíc. rok, např. 15.12.20)
– datum DD.MM.den v týdnu (den. měsíc. den v týdnu, např. 15.12.Ut) den v týdnu je zkrácený Po, Ut, St, ...
– teplota lokální/centrální (celé °C, např. 23°C)

Obecné zapojení EDHp

Způsob řízení a formát zobrazení EDHpm

Hodiny EDHpm jsou řízené minutovou linkou ML 24V (minutovými impulsy 24V) z matečních hodin DSH3M nebo DSH3MS. Minutová linka ML je dvoudrátové vedení, do kterého jsou z matečních hodin vysílány polarizované minutové impulsy (standardně 24V, jeden impuls je posun hodin o jednu minutu vpřed, princip vychází z řízení ručičkových hodin). Jednosměrná komunikace z matečních do podružných hodin. Vstupní obvody hodin EDHpm jsou galvanicky odděleny od jejich napájení. Paralelní připojení vstupů EDHpm na vedení minutové linky ML. Na stejné vedení je možno s EDHpm i dát analogové hodiny řady PH. Parametry minutové linky ML: 24V/4÷7mA na jeden vstup EDHpm, délka impulsu min 0,5sec., 24 hodinový cyklus. Při výpadku napájecího napětí hodiny nic nezobrazují. Mají zabudovaný záložní akumulátor pro chod vnitřní elektroniky (vydrží minimálně 24hodin výpadku napájení, displej nesvítí), která monitoruje vstupní impulsy na minutové lince během výpadku napájení. Toto je velmi důležité, neboť je možný stav, kdy vypadne napájení pouze EDHpm (v jedné části objektu), ale mateční hodiny napájeny jsou (v jiné části objektu) a normálně posílají impulsy do minutové linky ML. Pokud by EDHpm neměly vnitřní zálohu chodu, pak by došlo ke ztrátě časové informace. Naše hodiny EDHpm jsou na tyto možné kolize napájení připraveny. Toto řešení umožňuje projektantům i montážním firmám zjednodušit rozvody napájení pro tyto systémy (není nutná záloha 230V napájení UPSkou apod.). V případě potřeby lze dodat hodiny EDHpm pro napětí minutové linky ML 6÷60V. Hodiny mohou zobrazovat čas, datum a teplotu. Lze kdykoliv nastavit, které z těchto údajů se budou zobrazovat.
Teplota může být jen lokální (čidlo připojené k EDHpm). Teplotní čidlo je v krabičce na kabelu 3m (max.30m).
Měření teploty lze u EDHpm kdykoliv doplnit dokoupením teplotního čidla.

Formát zobrazení u EDHpm

Čtyřmístné provedení
– čas HH:MM (hodiny : minuty, např. 23:59)
– datum DD.MM. (den. měsíc, např. 15.12.)
– teplota lokální (celé °C, např. 23°C)

Šestimístné provedení
– čas HH:MM:SS (hodiny : minuty : sekundy, např. 23:59:36)
– datum DD.MM.den v týdnu (den. měsíc. den v týdnu, např. 15.12.Ut), den v týdnu je zkrácený Po, Ut, St, ...
– teplota lokální (celé °C, např. 23°C)

Obecné zapojení EDHpm

Napájení

EDHp a EDHpm jsou standardně napájeny ze sítě 230V~ (L, N, PE). Do bazénů apod. jsou napájeny bezpečným napětím. Napáječ je součástí dodávky a ceny.

Při návrhu instalace je vhodné udělat páteřní rozvod s odbočkami po jednotlivých patrech. Do jednotlivých EDHp / EDHpm pak udělat samostatnou odbočku z instalační krabice. Není vhodné, aby příchozí a odchozí vedení bylo spojené na svorkách uvnitř EDHp / EDHpm. To by mělo platit všechna připojená vedení (SK, ML i napájení).Jednoduchá tabulka vedení pro mateční a podružné hodiny:

Mateční hodiny

Typ matečních hodin

Sériový kanál SK výstup

Minutová linka ML výstup

Napájení 230V

DSH3M

ANO
12V/300mA

ANO
24V/1300mA

ANO
L, N

DSH3S

ANO
12V/300mA

ANO
L, N

DSH3MS

ANO
12V/300mA

ANO
24V/900mA

ANO
L, NPodružné hodiny vstupy

Typ podružných hodin

Sériový kanál SK
2 vodiče, 12V

Minutová linka ML
2 vodiče, 24V

Napájení 230V

EDHp

ANO
2÷4mA / EDHp

ANO
L, N, PE
(Lze i jiné napájení.)

EDHpm

ANO
4÷7mA / EDHpm

ANO
L, N, PE
(Lze i jiné napájení.)

PHKV, PHCR

ANO
7÷15mA / ciferník

K digitálním hodinám EDHp napájení 230V~ 3 vodiče a sériový kanál SK dva vodiče 12V 1200Bd, 2mA/EDHp.
K digitálním hodinám EDHpm napájení 230V~ 3 vodiče a minutová linka ML dva vodiče 24V, polarizované impulsy, 7mA/EDHpm.
K ručičkovým hodinám PH minutová linka ML dva vodiče 24V, polarizované impulsy, 7÷15mA/ciferník.
Vedení minutové linky ML i sériového kanálu SK lze libovolně větvit. Obě tato vedení mohou být souběžná vedle sebe.

Hranaté kovové obaly:

Provedení do stojanu RACK19“

Hodiny EDHp 25/6 Z a stopky 25/6 Z sekundové
v provedení RACK 19“ 1U.

Provedení čtyřmístné s hranatým krytem

EDHp (EDHpm) 100/4_R

100/4_R (zobrazená teplota)

Zelený displej100/4_Z

Provedení šestimístné s hranatým krytem

EDHp (EDHpm) 57/6_M

Modrý displej

EDHp (EDHpm) 57/6/2_M (dvoustranné)

EDHpm 100/6_R

(zobrazené datum 31.12. pondělí)

EDHp 100_6_R

(zobrazené datum 9.12. středa)

EDHp 100_6_R

(zobrazená teplota 30°C)

Dvoustranný panel TEPLOTA –57/2/2_Z
a ČAS EDHp57/6/2_R

Provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným LED klasik displejem

Panel ČAS/DATUM/TEPLOTA 57_R

Provedení do vlhka (bazénová hala) s hranatým krytem z Al profilů a červeným LED klasik displejem

EDHp 57/6_R_EXT

Provedení do vlhka (bazénová hala) s hranatým krytem z Al profilů a červeným LED klasik displejem

EDHpm 100/4_R_EXT

Provedení s hranatým krytem a jednořadým červeným bodovým LED displejem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 80b/6_R_EXT

Venkovní provedení s hranatým krytem a zeleným bodovým LED displejem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 80b/6_Z_EXT

Provedení dvoustranné s hranatým krytem a jednořadým červeným bodovým LED displejem a bočním závěsem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 80b/4/2_R_EXT

Provedení s hranatým krytem a bodovým dvouřadým LED displejem

Exteriérové

EDHp (EDHpm) 100b/4_Z_EXT

Další barvy displejů 100b

Vnitřní / venkovní jednostranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným bodovým (jednořadým) LED displejem

Na první pohled vypadá EXT i vnitřní provedení podobně, jsou v tom však rozdíly.

Interiérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b/4_R
Exteriérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b/4_R_EXT


Vnitřní / venkovní dvoustranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným bodovým LED displejem

Interiérové dvoustranné EDHp (EDHpm) 180b/4/2_R

Exteriérové dvoustranné EDHp (EDHpm) 180b/4/2_R_EXT

Vnitřní / venkovní jednostranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a červeným bodovým LED displejem

Interiérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b/6_R
Exteriérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b/6_R_EXT

Vnitřní / venkovní jednostranné provedení s hranatým krytem z Al profilů a bílým bodovým LED displejem

Interiérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b/6_B
Exteriérové jednostranné EDHp (EDHpm) 180b/6_B_EXT